افکارنیوز -

عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک محمود خسروی وفا در مورد لغو جلسه کمیته ملی المپیک گفت: اشکالاتی در اساسنامه کمیته ملی المپیک وجود داشت که کمیته بین‌المللی المپیک طی نامه‌ای خواستار برگزار نشدن جلسه(دوشنبه) کمیته ملی شد. کمیته بین‌المللی المپیک به ما اعلام کرده تا زمانی که اساسنامه ما اصلاح نشود اجازه برگزاری هیچگونه مجمعی را نداریم.

خسروی وفا: موضوع این نامه ی که ارسال شده ازدوجهت مورد بررسی است ابتدا ازاین نظر که اساسنامه ی که اصلاح کرده اند وبه ما ارسال شده ما باید بر اساس نظراتی که آنها آن را اصلاح کرده اند تدوینش کنیم.

عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک خسروی‌وفا در ادامه افزود: بعد از انجام اصلاحات در اساسنامه و ارسال آن به کمیته بین‌المللی المپیک و پس از تایید آن می‌توانیم مجمع را برگزار کنیم، البته خودشان تاکید کرده اند زمانی که اساسنامه دوباره به ما ارسال شود ما ظرف یک هفته تایید می کنیم و برای شما می فرستیم و این بدان معنا است که اساسنامه دچار مشکی نیست و خودشان هم می دانند، بیشتر اصلاحات مربوط به جاهایی است که نقش مجمع کمرنگ‌ بود. البته بیشتر ایراد کمیته بین‌المللی المپیک به موضوع انشاء اساسنامه بود.

خسروی وفا در مورد شروطی که کمیته ملی المپیک برای برگزاری مجمع کمیته ملی المپیک ایران در نظر گرفته است، گفت: IOC همچنین نامه دیگری به وزارت ورزش ارسال می‌کند، آنها سه مورد را مد نظر دارند که اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک، بازگشت و ابقای روسای فدراسیون‌ها و اصلاح اساسنامه فدراسیون‌ها را شامل می‌شود، بنابراین جلسه تا اطلاع ثانوی لغو می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که شایعه شده، در نامه ی ارسالی IOC ذکر شده است که باید روسای برکنار شده فدراسیون ها سرکار قبلی خود بازگردند و سپس مجمع برگزار شود بیان داشت: بله این موضوع مطرح شد ولی به این گونه که در مجمع ی که مجمع تصویب این اساسنامه است فدراسیون های که مشکل دارند نباید حضور داشته باشند که دو یا سه فدراسیون است اما برای مجمع انتخاباتی موضوع اش به شکل دیگری است و قابل حل است که شاید بتوان با حضور نمایندگانشان برگزار شود.