افکار -

علی کفاشیان شنبه شب گذشته مهمان برنامه «ورزش از نگاه دو» بود. رئیس فدراسیون در این مصاحبه در مورد مسائل مختلف صحبت کرد و البته مثل همیشه خنده هایش هم چاشنی حرف هایش بود. یکی از موضوعات مهمی که مدتی است سروصدا کرده بحثداوری و اعتراضات به اشتباهات آنهاست.

کفاشیان مثل همیشه با دید طنز به این بحثپرداخت: «مجموعه فعال و پویا یعنی همین(باخنده). در سال جاری مربیان ما اعتراضاتی داشته اند. اشتباهات داوری جزیی از بازی است. با وجود این اگر مجموعش را در نظر بگیریم اینطور نیست. اخیرا جلسه ای با دپارتمان داوری و سازمان لیگ داشتیم. البته من رصد می کردم دیدم تیم می بازد مربی می گوید داوری بد بود و می برد می گوید خوب بود. آن طرف چیز دیگری می گوید.»

البته انتقاداتی هم وجود دارد که سطح داوری لیگ برتر تفاوت زیادی با کیفیت فنی مسابقات ندارد: «درست است همه چیز به همه چیزمان می خورد. آن هم خوب نیست، این هم ایده آل نیست. ما مدت های زیادی است پول های داوری را نداده ایم و داوران با رضایت نمی آیند.»

بحثجدایی کفاشیان از فدراسیون همچنان مطرح است. رئیس فدراسیون دراین مورد گفت: «من مثل بعضی فدراسیون های دیگر هستم که بازنشسته هستند. البته فکر می کنم مجوز من از فروردین و اردیبهشت بود. با وجود این اصراری برای ماندن ندارم. ارثبنده نیست که در فوتبال باشم. دوشنبه تاریخ هیئت رئیسه را معلوم می کنیم. در آن جلسه بحثرفتنم را مطرح می کنم. بعضی ها بدشان نمی آید که من بروم، از جمله رسانه های محترم.»

کفاشیان در آخرین مصاحبه اش از کاندیدا شدن برای انتخابات AFC خبر داده بود: هنوز تصمیم به کاندیداتوری برای انتخابات ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا نگرفته ام. در حال حاضر بحث کانیداتوری خانم شجاعی در کمیته اجرایی ۸۰ درصد هست و ریاست کنفدراسیون ۲۰ درصد است. با وجود این امکانش هست کاندیدا شوم و روی این قضیه فکر می کنم.