افکار -

گردان در ۵ بازی گذشته سپاهان در لیگ برتر گلی دریافت نکرده بود و آخرین بار در دقیقه ۷۶ بازی مقابل ذوب آهن گل خورده بود. او در بازی مقابل پرسپولیس نیز تا دقیقه پایانی دروازه اش را بسته نگه داشت، اما در نهایت رکورد او روی عدد ۵۵۳ دقیقه متوقف شد. گردان در حال حاضر رکوردار بیشترین دقایق حفظ دروازه در لیگ دوازدهم است، اما ممکن است در هفته آینده مهدی رحمتی از رکورد او رد شود.