افکار -

با توجه به پخش مسابقات جام جهانی کشتی در تهران ، دیدار بین تیمهای استقلال و نفت آبادان از ساعت ۱۷:۱۵ به ساعت ۱۹ همان روز (پنجشنبه ۳/۱۲/۹۱) و همچنین دیدار تیم های آلومینیوم هرمزگان و پرسپولیس از ساعت ۱۵:۳۰ به ساعت ۱۴:۳۰ همان روز (جمعه ۴/۱۲/۹۱) تغییر یافت.