افکار -

عباس چناری داور اسبق لیگ برتر، صبح امروز بعلت بیماری در بیمارستان سینای تهران بستری شد. او فاقد دفتر چه بیمه درمانی است و بواسطه مساعدت یکی از دوستان مقدمات بستری شدن ایشان در بیمارستان فراهم شده است.

به همین جهت داوران پیشکسوت در نظر دارند در اولین فرصت گلریزانی را برای این داور زحمت کش برگزار کنند.

خاطر نشان می سازد منبع در آمد خانواده چناری دستفروشی ایشان کنار خیابان بوده که با توجه به بیماری از نظر اقتصادی خانواده نامبرده نیز در تنگنا قرار گرفته است.

برنامه پربیننده نود نیز چند ماه پیش گزارشی از وضعیت معیشتی این داور را روی آنتن فرستاده بود.