افکار -

کمیته ملی المپیک در مورد ارسال اساسنامه به IOC بیانیه زیر را صادر کرده است:

«در پی برخی پیشنهادات اصلاحی کمیته بین المللی المپیک در خصوص اساسنامه جدید و اصلاحی کمیته ملی المپیک، متاسفانه اظهارنظر های غیر واقعی و غیر مستندی مبنی بر اینکه اساسنامه ارسالی واقعی نبوده است از سوی برخی افراد مطرح شد که در این خصوص اعلام می گردد این امر صحت نداشته و اساسنامه ارسالی همان اساسنامه تایید شده نمایندگان حاضر در کار گروه کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان است که تمامی صفحات آن به امضای هر ۱۱ نفر اعضای هیئت اجرایی و همچنین نماینده تام الاختیار وزیر ورزش و جوانان، حمید سجادی رسیده است. لذا تایید نهایی اساسنامه و امضای کلیه صفحات امکان جابجایی حتی یک کلمه را نیز نمی دهد.

سوال اینجاست که منظور از اساسنامه غیر واقعی چیست؟ تمامی افرادی که کوچکترین اطلاعاتی از ورزش دارند به خوبی می دانند که کمیته ملی المپیک یک اساسنامه(مصوب مجمع عمومی، هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی) از سالها پیش داشته و اخیرا بنا به درخواست کمیته بین المللی المپیک، اصلاحاتی را منطبق با منشور المپیک و با حضور کارشناسان مشترک وزارت و کمیته روی آن اعمال کرده است.

حال مطرح کردن واژه " اساسنامه غیر واقعی " با چه هدف و انگیزه ای صورت می گیرد موضوعی است که برای کارشناسان اهالی فن جای تعجب و سوال دارد.

در واقع بیان مطالبی در خصوص ارسال اساسنامه غیر واقعی از سوی کمیته ملی المپیک برای IOC، جز فرار از واقعیت ها و سلب مسئولیت برای برخی افراد نیست و قطعا می تواند از نظر حقوقی برای مطرح کنندگان این موضوع عواقبی در بر داشته و قابل پیگیری باشد.

لذا ضمن کذب دانستن موضوع مطروحه در برخی جراید و نشریات، اساسنامه مورد تایید وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک که به IOC ارسال گردیده بر روی سایت کمیته قرار می گیرد، تا خط بطلانی بر روی این ادعا بکشد.

ارسال اساسنامه فارسی به کمیته بین المللی المپیک نیز طبق مقررات این ارگان صورت گرفت و دلیل آن نیز بررسی نهایی و مطابقت ترجمه با متن فارسی است.

در پایان از افراد حقیقی و حقوقی و بخصوص رسانه ها و ارباب جراید درخواست می گردد،از بیان مطالب این چنینی که غیرواقع و غیر مستند است خودداری نمایند.