افکار -

در حالیکه جوایز دلاری رقابتهای جام جهانی برای چندین سال بصورت مشخص و ثابت مانده بود، فیلا با تبعیت از نظر رئیس خود یعنی ‌رافائل مارتینتی و بنا بر دلایل نامشخصی میزان جوایز را افزایش داد تا بدین ترتیب فدراسیون کشتی ایران علاوه بر کوله بار بدهی های میلیاردی خود با چالش تازه ای روبرو شود.


مطمئنا اقدام غیر منطقی فیلا و افزایش جوایز دلاری به ۴۰۰ هزار دلار را می توان آخرین دست گل مارتینتی علیه کشتی ایران خواند که البته متولیان ورزش کشورمان بعد از رفتن رئیس سوئیسی فیلا، ‌ امیدوارند که بتوان این جوایز تحمیلی را به نوعی کاهش دهند!

گفته مي شود به حد نصاب نرسيدن احتمالي تعداد تيمها و يا هر مشكل ديگري در حضور تيم هاي خارجي مي تواند بهانه خوبي براي كاهش جوايز باشد كه گويا اين احتمالات همچنان مد نظر متوليان فدراسيون كشتي است. مسئولان فيلا در توجيه افزايش ميزان جوايز دلاري نسبت به سالهاي گذشته به متوليان فدراسيون كشتي كشورمان اعلام كردند براي هر چه حرفه اي تر شدن اين رقابتها تصميم به افزايش جوايز گرفته اند!