افکار -

احمد هاشمیان با اعلام محرومیت دو ساله بازیکن دوپینگی لیگ برتر فوتسال اظهار کرد: این بازیکن فوتسال مدعی بود که ماده ممنوعه " سی‌ بوترامین " از طریق مکمل وارد بدنش شده که او نمی‌دانسته است؛ به همین دلیل مکمل مربوطه مورد آزمایش قرار گرفت و با توجه به اینکه این مکمل آلوده نبود و بازیکن نتوانست نحوه ورود ماده به بدنش را توضیح دهد، کمیته پزشکی وی را به دو سال محرومیت از کلیه فعالیت‌های ورزشی محکوم کرد.

وی افزود: فوتسالیست محروم شده، سه روز کاری فرصت دارد که اگر اعتراضی به این حکم دارد، از شورای استیناف درخواست بررسی مجدد کند. در غیر این صورت حکم صادره قطعی تلقی شده و اسم و رسم آنها به رسانه‌ها اعلام می‌شود.

هاشمیان همچنین اعلام کرد که جلسه استیناف فوتبالیست دوپینگی لیگ برتری هم هفته آینده برگزار میشود.