در جریان بازی دیروز بین تیمهای سپاهان و پرسپولیس، هوادارن سپاهان از ابتدای مسابقه علیه بنگر شعار می دادند و محسن بنگر به این شکل ناپسند عکس العمل نشان داد.