افکار

- دکتر وجیه‌‌الله چشمه‌سری پس از تمرین امروز درباره آخرین مصدومان پرسپولیس اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت علی کریمی خیلی بهتر از گذشته است و این بازیکن ظرف دو یا سه روز آینده تمرینات گروهی و تیمی تعادلی خود را آغاز می‌کند.

وی در خصوص مهدویکیا نیز گفت: مهدویکیا فعلا در حال استراحت است تا از درد مصدومیتش کم شود. ما به غیر از این دو نفر خوشبختانه بازیکن مصدوم دیگری نداریم.