افکار

- بعد از اتمام بازی دو تیم ناپولی و سمپدوریا، مارک همسیک، بازیکن اسلوواک باشگاه ناپولی، مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت.

این اتفاق درحالی رخ داد که او بعد از اتمام این بازی از فرودگاه به سمت اتومبیلش می رفت که سه نفر دزد مسلح در حالی که تفنگی در دست داشتند به سمت او رفتند.

او مورد محاصره این سه نفر دزد مسلح قرار گرفت که شیشه ماشینش را شکستند.

دزدها از او خواستند تا هرچیز گران قیمتی که دارد به آنها بدهد. بنا براین گزارش، همسیک، ساعتش را به این دزدان مسلح داده و بعد از آنکه آنها صحنه را ترک کردند، همسیک سریع خود را به یک ایستگاه پلیس رسانده تا این اتفاق را گزارش دهد.