افکار -

حدود دو ماه و نیم پیش محسن ترکی و برخی از داوران مطرح فوتبال ایران در خصوص مشکلات اخیری که در پی برخی حرمت شکنی ها و توهین ها برای جامعه داوری فوتبال ایران پیش آمد طوماری را تهیه کرده و به امضای ۱۰۰ داور و کمک داور فوتبال ایران رساندند. در این نامه قید شده بود اگر حرمت شکنی ها و به زیر سوال بردن شخصیت داوران همچنان ادامه داشته باشد آنها دیگر سوت نخواهند زد. در همین راستا فدراسیون فوتبال پس از گذشت دو ماه و نیم تشکیل جلسه داد که مصوبه ای را در این خصوص برای برخورد جدی با افرادی که داوران را زیر سوال می برند به تصویب رساند.

فردی که ارتباط نزدیکی با محسن ترکی دارد یکی از دلایل اصلی تصمیم وی برای کناره گیری از دنیای داوری را تعلل فدراسیون فوتبال در پاسخگویی به طوماری که به امضای ۱۰۰ داور و کمک داور فوتبال ایران رسیده، می داند. وی همچنین معتقد است، یکی دیگر از دلایل اصلی خداحافظی ترکی به تبعیضی باز می گردد که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در برخورد با مربیانی که به داوران توهین کرده یا شخصیت آنها را زیر سوال می برد قائل می شود. ترکی خواهان عذرخواهی سرمربی و بازیکن یک تیم لیگ برتری شده که اعتقاد دارد این دو نفر با اظهار نظرهای خود شخصیت وی را زیر سوال برده اند و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برخورد قاطع ای با آنها نداشته است.

البته مهمترین دلیل خداحافظی محسن ترکی به اجابت نشدن درخواست مکتوبی بر می گردد که وی از کمیته داوران و دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال دارد. ترکی تاکید کرده علی رغم رایزنی مسئولان کمیته داوران و دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال، تا زمانی که درخواست رسمی وی را بر آورده نکند تحت هیچ شرایطی به دنیای داوری فوتبال باز نخواهد گشت.

محسن ترکی که در کلاسی که کمیته داوران هفته گذشته برای داوران شاغل در لیگ تشکیل داده بود شرکت نکرد و در هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر سوت نزند تا پایان فروردین ماه سال ۹۲ سه ابلاغ بین المللی دارد که در شرایط فعلی وضعیت حضور وی در این رقابت ها مبهم شده است.