افکار -

دیدارهای دور اول از رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی برگزار شد که تیمهای ایران، روسیه، کره جنوبی و قزاقستان حریفان خود را شکست دادند.

نتایج تیمی دور اول به ترتیب زیر است:

گروه A

روسیه ۷ - بلغارستان ۰

کره جنوبی ۵ - بلاروس ۲

گروه B

ایران ۴ - ترکیه ۳

قزاقستان ۴ - مجارستان ۳