افکار

- رونالدینهو بطری آب را از دروازه‌بان تیم حریف می‌گیرد تا قدری آب بنوشد، در همین لحظات توپ به سمت او می‌آید و با یک پاس زیبا، تیمش صاحب یک گل می‌شود.

لینک فیلم