افکار -

" محمد امیری " در سن ۸۱ سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

مرحوم محمد امیری پس از دوران قهرمانی خود، ۲۵ سال در تبریز به تربیت کشتی گیران پرداخت و کشتی گیران ارزنده ای همچون مرحوم رحیم پشم فروش را تربیت و به کشتی ایران معرفی کرده است.

مراسم تشییع پیکر مرحوم محمد امیری، روز چهارشنبه دوم اسفند از ساعت ۱۰ در وادی رحمت تبریز با حضور قهرمانان، پیشکسوتان، مربیان، داوران و جامعه کشتی و ورزشی استان برگزار خواهد شد.