افکار -

ابوالفضل حیدریان سرپرست فدراسیون کنگ فو و هنرهای رزمی، رضا گروسی را به عنوان سرپرست کمیته توآ منصوب کرد.

در حکم حیدریان آمده است:
نظر به تجارب ارزشمند جنابعالی در امر ورزش، بدینوسیله به سمت سرپرست کمیته توآ کشور به مدت یکسال منصوب می شوید. ضمن تاکید بر رعایت دستورالعملها و مقررات وزارت ورزش و جوانان و این فدراسیون با توکل به خداوند متعال و تمسک به حضرت ولیعصر (عج) در انجام این رسالت موفق و پیروز باشید.