برای اولین بار یک راننده فرانسوی موفق شد با پرش و چرخشی ۳۶۰ درجه‌ای بر روی هوا رکورد جدیدی را در ورزش اتومبیلرانی به نام خود ثبت کند.

افکار -

راننده فرانسوی موفق شد در زمین مملو از برف به همراه اتومبیلش پرشی ۳۶۰ درجهای انجام دهد و رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کند.

کد خبر: 195315