افکار

- فیفا پس از بررسی‌های فراوان در نهایت به استفاده دوربین خط دروازه رای مثبت داد که این تکنولوژی از جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل به شکل رسمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به علاوه از تکنولوژی دوربین خط دروازه در جام کنفدراسیون‌ها که از ۱۵ ژوئن(۲۵ خرداد) در همین کشور برگزار خواهد شد نیز به عنوان دوره آزمایشی استفاده خواهد شد.

در بیانیهای که در این زمینه منتشر شده آمده: پس از استفاده موفقیت آمیز تکنولوژی دوربین خط دروازه در جام باشگاههای جهان در ژاپن در دسامبر ۲۰۱۲، فیفا تصمیم گرفته تا از این تکنولوژی در جام کنفدراسیونهای سال ۲۰۱۳ و جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل استفاده کند. هدف از این کار، کمک به داوران در تشخیص گلهای به ثمر رسیده است.