افکار

- وینگو بگوویچ در حاشیه تمرین عصر سه‌شنبه پرسپولیس درباره آخرین شرایط خود در این تیم گفت: وضعیتم هنوز مشخص نیست. فردا با رویانیان جلسه‌ای درباره وضعیت خودم دارم و تا آن زمان معلوم نیست که چه اتفاقی می‌افتد.

وی درباره مشکلاتی که به تازگی برایش به وجود آمده و از تمرین‌های پرسپولیس دور مانده بود، گفت: مشکلی وجود ندارد. همه فکر و ذکر من موفقیت پرسپولیس و یحیی گل‌محمدی است. دوست دارم که یحیی موفق باشد چرا که او دوست خوب من است.

بگوویچ درباره حضور خود در تیم‌های پایه گفت: فعلا در آکادمی باشگاه فعالیت و دورادور به عنوان مشاور به یحیی کمک می‌کنم. برایم مهم نیست که روی نیمکت باشم یا روی سکوها یا روی سقف محل برگزاری تمرین! مهم برای من موفقیت پرسپولیس است.

وی در پاسخ به این سوال که پس دیگر روی نیمکت نمینشیند، گفت: نه دیگر نمینشینم. تا به حال بیشتر از ۶۵۰ بار روی نیمکت تیمهای مختلف نشستهام و دیدن بازیها از آن بالا هم چندان بد نیست. همانطور که گفتم موفقیت پرسپولیس برای من مهمترین است و الان هم از هیچ مسئلهای ناراحت نیستم.