افکار -

اعتراض های مسئولان و مربیان پرسپولیس به مسائل داوری تا جایی پیش رفت که رویانیان علنا دپارتمان داوری را به تبانی گری متهم کرد.

پرسپولیسی‌ها عقیده دارند اشتباهات داوری علیه این تیم از حالت طبیعی خارج شده و با ادامه این روند امکان دارد این تیم از لیگ کناره گیری کند.

رویانیان در همین راستا از مدیریت روابط عمومی باشگاه خواسته فیلمی از تمامی اتفاقات داوری علیه پرسپولیس تهیه کرده و منتشر کنند.

پرسپولیسی ها نام این فیلم را " فاجعه " گذاشته اند!

مدیر روابط عمومی پرسولیس به رویانیان پیشنهاد کرده فیلمی نیز از تصمیمات داوری به سود برخی تیم های خاص تهیه کنند که فعلا با موافقت رویانیان مواجه نشده است.