افکار -

تیم پرسپولیس در این فصل با ۱۲ مساوی امتیازات زیادی را از دست داده است. این تیم در حالی ۱۲ امتیاز از این ۱۲ مساوی کسب کرده که حتی اگر در این ۱۲ بازی ۵ برد و ۷ باخت هم بدست می آورد، اکنون ۳ امتیاز بیشتر داشت. اما نکته جالب اینکه از این دوازده تساوی، ۷ بازی با نتیجه بدون گل بوده است که یک رکورد برای پرسپولیس در این زمینه است. سرخپوشان تا قبل از این فصل بیشترین تساوی بدون گل خود را با ۵ بازی در فصل های ۸۱ و ۸۲ ثبت کرده بودند. در طول تاریخ لیگ های ایران نیز بیشترین تساوی بدون گل سرخپوشان در فصل ۵۴ با ۹ بازی بود که پرسپولیس در همان فصل قهرمان شد.