افکار

- در شرایطی که تمرین امروز پرسپولیس با دستور کادر فنی تعطیل بود اما علی کریمی صبح امروز با حضور در ورزشگاه درفشی‌فر به مدت ۴۰ دقیقه فیزیوتراپی کرد.

همچنین مهدی مهدوی‌کیا نیز به تازگی از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده تمرینات خود را زیر نظر چیذری بدنساز پرسپولیس آغاز کرده است.

مهدویکیا از سه روز دیگر با اعلام بدنساز پرسپولیس در تمرینات گروهی شرکت خواهد کرد.