افکار -

به دنبال تایید نشدن اساسنامه اصلاحی، کمیته ملی المپیک قصد دارد سه‌شنبه بعد از برگزاری نشست هیات اجرایی دوباره آیین‌نامه را برای IOC بفرستد.

چندی پیش کمیته ملی المپیک پس از ماه‌ها بررسی برای اصلاح اساسنامه قدیمی، آیین‌نامه پیشنهادی خود را برای IOC فرستاد، اما در شرایطی که تاریخ مجمع عمومی برای تایید اساسنامه مشخص شده بود، ایرادات زیادی از طرف کمیته‌ بین‌المللی المپیک به آن وارد شده و در نهایت هم مجمع عمومی لغو شد.

پس از لغو مجمع، هیاتی متشکل از افشارزاده، قدمی و امور بینالملل کمیته المپیک اقدام به اصلاح مجدد اساسنامه کردند. سرانجام قرار است این اساسنامه سهشنبه برای IOC ارسال شود.