افکار -

مجتبی جباری بعد از بازی نفت آبادان در هیچ کدام یک از تمرینات آبی پوشان شرکت نکرده و امروز هم نقل قول هایی از وی مبنی بر مشکلات مالیاتی اش در رسانه ها مطرح شده است. با وجود اینکه این مشکل از سوی باشگاه حل شده باز هم در تمرین غایب است. مسئله‌ای که باعثتعجب حاضران در تمرین شده است.

این آخرین تمرین استقلال در تهران قبل از بازی با الریان است و غیبت او باعث شده تا هواداران این تیم نگران شوند.