افکار

- سیلویو برلوسکونی اعلام کرد ستاره‌ی تیمش روبینو به دنبال بازگشت به کشورش است.
او ماه گذشته تلاش خود را کرد تا به این انتقال حقیقت ببخشد اما موفق نشد.

حالا برلوسکونی رئیس باشگاه متوجه شده که او از تمایل خود دست بر نداشته و نمی‌خواهد در آث‌میلان بماند.

برلوسکونی در این رابطه گفت: من احترام زیادی برای او قائلم و می دانم که او نمیخواهد با ما بماند او دوست دارد به برزیل باز گردد اما سعی میکنیم او را در اینجا حفظ کنیم.