به گزارش افكار به نقل از ايسنا مديرعامل پيشين استقلال در خصوص انتصابش در هيات مديره باشگاه استيل آذين اظهار كرد: من اصلا قصد نداشتم برگردم، اما حسين هدايتي طي هفته گذشته جلسات متعددي با من داشت و من هم براي آن كه بتوانم از لحاظ فكري كاري براي استيل آذين انجام دهم پيشنهاد او را قبول كردم و اميدوارم كه با حمايت هدايتي بتوانم به لحاظ تجربي و فكري به اين باشگاه كه به طور خصوصي اداره مي‌شود، كمك كنم. واعظي آشتياني در پاسخ به اين سوال كه آيا مديرعامل استيل آذين خواهد شد يا خير گفت: اين بحث شايعه است. اولويت اول من پرداختن به كارهاي صنعتي و توليدي‌ام است و پس از آن كارهاي فوتبالي‌ام را انجام مي‌دهم. من سه دهه دربخش صنعت و توليد تجربه دارم، اما چه در زمان حال و چه در آينده هيچ مسووليت اجرايي در استيل آذين نخواهم داشت و فقط كمك مي‌كنم كه روند كاري تيم براساس همفكري و از روي منطق پيش رود. وي ابراز اميدواري كرد، امسال استيل آذين بتواند نتيجه‌اي در خور هزينه‌اي كه انجام داده است كسب كند. واعظي آشتياني ادامه داد: من همانطور كه در زمان جدايي از استقلال اعلام كرده بودم قصد ندارم ديگر به فوتبال بازگردم، منظورم حضور در بخش اجرايي بود و همان زمان نيز گفتم كه اگر قرار باشد مشورتي بدهم اين كار را انجام مي‌دهم، اما هرگز به كار اجرايي باز نمي‌گردم. واعظ با قدرداني از هدايتي گفت: حكم انتصاب خيلي غيرمنتظره بود. هدايتي هم به من اظهار لطف داشت و با حكمي كه صادر كرد من را در مقابل يك عمل انجام شده قرار داد. من سعي مي‌كنم همه تجربياتم را به عنوان مشاوره در اختيار استيل آذين بگذارم و مطمئن باشيد كه هيچ وقت چه به عنوان مديرعامل و چه به عنوان هر پست ديگر اجرايي به فوتبال باز نخواهم گشت.