علی عسکری امروز در جمع خبرنگاران گفت: علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس یکی از مودیان خوش حساب مالیاتی در کشور است، به طوری که وی حتی در یکی از سالها به عنوان مودی نمونه انتخاب شده است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه برخی از بازیکنان فوتبال مالیات خود را نمی‌پردازند، افزود: در عین حال، اکثر بازیکنان خوش حساب هستند و با توجه به مبلغ قراردادها، مالیات خود را پرداخت می‌کنند. در پی صدور سند 230 میلیون تومانی فدراسیون فوتبال مبنی بر پرداخت مالیات قرارداد علی دایی، سرمربی پیش تیم ملی تاکید کرده است که یکی از خوش حساب ترین ورزشکاران در موضوع پرداخت مالیات است.