به گزارش خبرنگار سرويس ورزشي افكار شنیده شده است در پی اختلاف بر سر ساخت یک مجموعه سوارکاری ،كميسيون ماده 100 شهرداري منطقه 22 تهران در رايي به شماره 870430 مورخ 31/4/87 حكم تخريب بنایی را صادر کرده است که قرار بود در چهار هکتار ساخته شود اما در 8 هکتار ساخته شد را صادر كرد و پس از آن سرپرست اجراي احكام شهرداري تهران در نامهاي به شماره 523/10 مورخ 14/01/89 خواستار اجراي اين حكم در مدت 72 ساعت شد.
اما این اتفاق نه تنها در سه روز نیفتاد که اکنون بعد از گذشت ۴ ماه از دستوراجرای احکام این حکم اجرا نشده است. چشم پوشی بر روی سوءاستفاده کنندگان در حوزه ورزش آن هم در سطح کلان جای سوال است؟
این مجموعه که قرار بوده در ۴ هکتار ساخته شود به راحتی و بدون توجه به قوانین در حدود ۸ هکتار بنا شده است. این مجموعه به منوچهر غروی مدیرعامل سابق گروه خودرو سازی ایران خودرو و شریکش تعلق دارد.
مجموعه سواري كاري آزمون كه از زير مجموعههاي ورزشگاه آزادي است، به دليل تخلفات عمدهاي كه بخش خصوصي در زمان دريافت زمين وساخت اين مجموعه انجام داده اند بايد تخريب ميشد.