به گزارشافکارنیوز،در این احکام آمده است: در پی استنکاف باشگاهها از پرداخت مطالباتشان که به شرح ذیل نام باشگاه و تعداد دادنامه‌های مورد نظر در ذیل می‌آید و جدا از اینکه پرونده‌های جریانی و غیرقطعی هم بین افراد و باشگاههای مذکور وجود دارد که هنوز منتهی به رای قطعی نشده است، اما خودداری باشگاهها از پرداخت بدهی‌هایشان به طلبکار مصداق ماده ۳۹ آیین نامه انضباطی است اما چون باشگاهها علیرغم اعطای مهلت‌های مکرر و طولانی موفق به تسویه حساب با طلبکاران نشده‌اند، به استناد ماده ۱۸ بند ب ماده ۳۹ آیین نامه انضباطی چنانچه باشگاه‌ها تا پایان فصل نتوانند رضایت طلبکارانش را جلب کنند و رضایت‌ها را به کمیته انضباطی منعکس نکنند، علاوه بر الزام به پرداخت جریمه دیر کرد(بر مبنای ۵ درصد مطالبات) حق انجام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال در فصل جدید(۹۲-۹۳) از قبیل ثبت نام در لیگ مربوط به شرکت در مسابقات آتی، نقل و انتقال و جایجایی بازیکن و مربی و هرگونه فعالیت مرتبط با تشکیلات رسمی فوتبال و غیره را نخواهند داشت.

این دستور قطعی و لازم الاجراست.

یک - باشگاه استیل آذین تهران، ۱۰مورد، پانصد و چهل و شش میلیون و نهصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و هشتادو هفت تومان

دو - باشگاه شاهین بوشهر، ۳۷ مورد، دو میلیارد و سیصد و پنجاه و سه میلیون و هشتصد و سیزده هزار و هشتصد و پنجاه تومان

سه - باشگاه کاوه تهران، چهار مورد، یک میلیارد و چهار میلیون تومان

چهار - شهرداری اردبیل(ذوب آهن)، چهار مورد، سه میلیون و صد هزار تومان

پنج - بام شهرکرد، ۸مورد، ۲۰ میلیون و دویست هزار تومان

شش - شهرداری زنجان، ۶ مورد، ۱۸۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

هفت - استقلال ری(گلچین رباط کریم)، ۹ فقره، ۱۱۶میلیون تومان

هشت - افتخار خراسان جنوبی، ۷ مورد، دو میلیون و ۵۲۰ هزار تومان

نه-شهرداری دزفول، فولاد نطنز، ۱۵ مورد، ۲۶۸ میلیون و ۸۳۳ هزار و ۲۵۲ تومان