به گزارشافکارنیوز،امید نوروزی درباره شرایطش گفت: شش ماه از المپیک می‌گذرد، اما وعده‌های فدراسیون عملی نشده است؛ برای چه دوباره به اردوها برگردم وقتی برای آنها مهم نیست.

وی ادامه داد: مگر مریضم که دوباره به کشتی برگردم. هر وقت موانع برطرف شد، شاید برگردم؛ معلوم نیست دیگر برگردم حتی اگر دعوتم کنند.

دارنده مدال طلای المپیک لندن در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی این وضعیت ادامه دارد، تصریح کرد: تا زمانی‌که رفتار مسئولان اینطور باشد؛ بیشتر اینها دشمن ورزش هستند نه مسئول ورزش. تا زمانی‌که اوضاع درست نشود برنمی‌گردم چون هیچ فایده‌ای ندارد.

نوروزی خاطر نشان کرد: با کسانیکه اهمیتی برای ورزشکاران قائل نیستند کاری ندارم. مقصر من نیستم؛ ما وظیفه خودمان را انجام دادیم، اما آنها نه.