به گزارش افکارنیوز، یکی از سوژه های بازی پرسپولیس و راه آهن پیراهن مشکی رنگ دروازه بان پرسپولیس بود. پرسپولیس به دلیل اینکه در این بازی مهمان بود و اجازه نداشت از لباس های اصلی اش استفاده کند و به اجبار از لباس های مشکی رنگ استفاده کرد. نیلسون هم که همیشه مشکی می پوشید در این بازی هم با همین لباس وارد زمین شد.

به گفته سلیمانی دبیر کمیته داوران در جلسه هماهنگی قبل از بازی قرار شد پرسپولیس مشکی و دروازه بان این تیم پیراهن طوسی روشن به تن کند اما متاسفانه دروازه بان پیراهن طوسی نوک مدادی تیره که به دودی می زد و فرق چندانی با مشکی نداشت پوشیده بود. تیم داوری هم در تونل متوجه این مسئله شد و فقط کمتر از ۵ دقیقه به آغاز بازی فرصت بود.

در نیمه دوم اصرار داور برای عوض شدن پیراهن نیلسون بی نتیجه بود چون او تنها با همین یک دست پیراهن به ورزشگاه آمده بود. همرنگ بودن پیراهن بازیکنان و دروازه بان یک تخلف آشکار است و قهرمانی می توانست بر اساس قانون جلوی نیلسون را برای حضور در زمین بگیرد.

در همه بازی های لیگ در روز جلسه هماهنگی تیم ها باید دو دست لباس دروازه بانی را با دو رنگ مشخص کنند اما چطور شد که نیلسون یک دست لباس به ورزشگاه آورده بود؟