به گزارش افكار چرا عادل در هیچ زمانی نپرسید اقای دایی آن موضوع قرارداد پیراهن تیم ملی چه شد ؟ یا چرا باید ۸۰۰ میلیون بابت نرفتن به جام جهانی شما بگیرید ؟ اصلا چرا باید ما تا ساعت سه بامداد در یک رسانه عمومی مباحث حقوقی و سنگین سرمربی سابق تیم ملی را دنبال کنیم، چند نفر قانع شدند ؟ ... مازيار ناظمي نوشت البته این وسط نکته جالب برای من، رقمهای کلان فوتبال بود که گفته میشد عرف است ،۳۰۰ میلیون تومان به محض اینکه سوت آغاز تمرین تیم ملی را زدی و ... در کشور ما توسعه یافتگی در تمام سطوح انجام نشده است. بیایید بررسی کنیم بهترین صنعتگران این ممکلت در هر رشته ای در سال چقدر درآمد دارند؟ یا دانشجویان و متخصصان علمی که در واقع قهرمانان فکری کشور هستند با چه حقوقی و مزایایی می روند فوتبالی را می بینند که سرمربی و بازیکن آن به ترتیب چهار و سه میلیون تومان برای یک برد پاداش گرفته اند .... از نگاه دیگر آیا فقط فوتبال شادی را به ما ارزانی میکند یا هر کسی در هر مسئولیتی با رفتار درست و سالم می تواند برای جامعه و کشور نشاط و شادابی را به ارمغان بیاورد. آیا همین رفتگر محل ، بدون اینکه او را بشناسید و هر روز محله شما را تمیز و پاکیزه نگه می دارد اسباب شادی نیست ؟ تنها تفاوت مهم او با فوتبالیستها در طلبکار نبودن از عالم و ادم است . معتقدم این شکل پرداخت سوژه ها در تلویزیون برای بیننده عام که از همه جای ایران نود را دنبال میکند به جای امیددهی و حداقل تفهیم برخی حقایق این فوتبال ، سرخوردگی ایجاد میکند