به گزارش افكار به نقل از ايسنا دبير فدراسيون كشتي اظهار كرد: ما يا بايد سامان طهماسبي را تامين مي‌كرديم و يا اجازه مي‌داديم به خاطر آينده زندگي‌اش و امرار معاش به آذربايجان بود. او اعلام كرد كه اگر قصد استفاده از من را داريد در ايران مي‌مانم اما وقتي سرمربي تيم ملي به او احتياج ندارد چرا بايد مانعش شويم. وي ادامه داد: چرا فقط قصد داريم به طهماسبي ايراد بگيريم. من ايراد از كساني مي‌گيرم كه پاسپور ت چند مليت در جيبشان است. مگر دكتر يا مهندس‌هاي مملكت به خارج از كشور نمي‌روند. چرا وقتي سعيد آذربايجاني براي كانادا مقابل ايران كشتي گرفت ايرادي به او گرفته نشد. اما حالا كه طهماسبي براي تامين زندگي‌اش مي‌خواهد به آذربايجان برود به او ايراد مي‌گيرند. البته او مليتش را تغيير نمي‌دهد و اعلام كرده هر موقع خواستيد براي ايران كشتي مي‌گيرم ولي در حال حاضر مربيان به او احتياج ندارند.