به گزارش افکارنیوز، سعید شیرینی در مورد اینکه چرا لیست نفرات پرسپولیس ۱۷ نفره بود عنوان کرد: با تشخیص یحیی گل‌محمدی ۱۷ نفر بودیم. به دلیل ناراحتی یکی از بازیکنان و اعتراضش تصمیم کمیته فنی این بود که با ۱۷ نفر لیستمان را برای حضور در این مسابقه ببندیم. این بازیکن را به کمیته انضباطی معرفی کردیم و تصمیم در مورد مسائل فنی با سرمربی است. اعتراض بی‌مورد در پرسپولیس نداریم.

وی در مورد غیبت چند‌روزه‌اش در تمرینات پرسپولیس گفت: باید برای انجام برخی از کارهای بازیکنان تلاش می‌کردم. به همین خاطر نمی‌توانستم در تمرینات پرسپولیس حضور یابم. اگر در تمرینات حاضر شوم کارها خود به خود درست نمی‌شود.

سرپرست پرسپولیس در مورد خداحافظی مهدویکیا از فوتبال گفت: اجازه نمیدهیم مهدویکیا در این شرایط از فوتبال خداحافظی کند. رویانیان او را دوست دارد و باید تا انتهای فصل کنار ما باشد. دلخوری وجود ندارد و مهدویکیا در این مدت از ناحیه کمر رنج میبرد. باشکوهترین مراسم را برای خداحافظی با او میگیریم تا در جشنی بزرگ از دنیای بازیکنی خداحافظی کند. مهدویکیا لیاقت بهترینها را دارد و وظیفه ما این است که بهترین مراسم را برای او بگیریم.