به گزارشافکارنیوز،کمیته انضباطی با بررسی اتفاقات دیدار تیم‌های گهر درود و سپاهان اصفهان به باشگاه گهر در خصوص عدم همکاری مسئولان این باشگاه در برگزاری بازی یاد شده و نیز تخلفاتی که تماشاگران این تیم صورت دادند باشگاه گهر را به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و نیز تذکر کتبی محکوم کرده است.

همچنین محمد مایلیکهن سرمربی تیم گهر به دلیل فحاشی و اهانت در دقیقه ۶۰ دیدار مذکور یک جلسه از همراهی تیمش محروم و به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. بر اساس اعلام کمیته انضباطی رای صادره به استناد ماده ۱۵ آیین نامه انضباطی قطعی است.