به گزارش افكار به نقل از مهر علی اصغر یوسف نژاد دقایقی پیش در حاشیه ارائه این طرح به مجلس افزود: با توجه به مشکلات عدیده موجود در ورزش قهرمانی و فوتبال و نتایج ضعیف تیم های ملی فوتبال و عدم رعایت بی طرفی در مدیریت های بخش های مختلف از طریق سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال و اتخاذ تصمیمات کمیته انظباطی و برای اعمال اصلاحات اساسی در ترکیبات موجود سازمان و فدراسیون این طرح تقدیم مجلس شد. وی خاطر نشان کرد: طرح فوق به امضاء 40 نماینده رسیده و امروز تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است. نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در طرح فوق افراد طرف قرارداد با تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال و اعضای کمیته انضباطی فدراسیون نمی توانند در هیچ سطحی با باشگاه های حاضر در لیگ های فوتبال ارتباط کاری داشته باشند تصریح کرد: در صورت عدم اقدام به موقع این افراد بلافاصله عزل می شوند. یوسف نژاد بیان داشت: بر اساس مواد دیگر این طرح سازمان تربیت بدنی اجازه مداخله در انتخابات فدراسیون را نداشته و تنها باید نقش نظارت و حمایتی داشته باشند. وی یادآور شد: در صورت تصویب این طرح فدراسیون فوتبال موظف است بر اعمال مقررات فیفا و کنفدراسیون آسیا در چارچوب ضوابط شرعی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. وی افزود: بر اساس این طرح تجدید نظر آماری کمیته انضباطی در صورت وصول اطلاعات یا اسناد و مدارک جدید حداکثر یکبار مقدور خواهد بود و کمیته استیناف پس از رسیدگی موارد منحل و وظایف آن به کمیته انضباطی محول می شود. یوسف نژاد اظهار داشت: بر اساس مواد دیگر طرح فوق، کارت قرمز تنها مجازت احراج از آن مسابقه و محرومیت در مسابقه دیگری داشته و مجازات دیگری ندارد. وی افزود: بر اساس ماده بعدی این طرح در صورت تخلف تماشاگران و هواداران در بازی اول، تنها یک بار تیم محکوم به بازی بدون حضور تماشاگر خواهد شد. وی یادآور شد: داورانی که در بازی اشتباه کرده و اشتباه آنان در کمیته داوری فدراسیون محرز شده برای اولین بار از یک دفعه و برای دفعات بعدی از دو هفته و بیشتر در بازی های لیگ محروم از قضاوت می شوند. یوسف نژاد خاطر نشان کرد: فدراسیون فوتبال مکلف است نسبت به تعدیل قیمت بازیکنان ، مربیان و حذف پدیده واسطه گری بر اساس مواد دیگر طرح اقدام نماید و سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال نیز موظفند در زمینه ارتقاء کمی و کیفی فوتبال پایه با استفاده از آخرین یافته های علمی روز اقدام کند. وی بیان داشت: همچنین بر اساس بندهای دیگر این طرح سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال مکلفند با حمایت از تیم های باشگاهی که در رقابت های بین المللی زمینه ساز حمایت از تیم های ملی در مسابقات آسیایی، المپیک و جهانی باشند. وی افزود: در صورت اخذ نتایج قابل قبول در مسابقات آسیایی و جهانی کمیته سه نفره با عضویت نمایندگان سه قوه تشکیل می شود و با بررسی علل مداخله و در صورت لزوم تغییر مسئولان تربیت بدنی و فدراسیون را پیشنهاد می نمایند.