به گزارشافکارنیوز،هافبک ملی پوش تیم فولام انگلیس به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد. دژآگه بر خلاف بازی قبل مقابل لبنان در دیدار دیشب درخشش خاصی نداشت، اما در آن بازی با لبنان که او فوق العاده بود رضا قوچان نژاد عنوان بهترین بازیکن میدان را بدست آورده بود.

اهمیت عنوان" بهترین بازیکن " بازی ها در نقش تعیین کننده امتیازات آن برای انتخاب بهترین بازیکن سال آسیاست.