به گزارشافکارنیوز،سید اکبر میرروشن و ابراهیم جوادی، دو نامزد ایرانی از میان نامزدهای انتخابات هیات رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا حذف شدند.

" میشل دوسون "، دبیرکل فدراسیون جهانی کشتی در نامه‌ای به کیم، رئیس کنفدراسیون کشتی آسیا به طور رسمی از حذف نام سیداکبر میرروشن و ابراهیم جوادی از فهرست نامزدهای انتخابات هیات رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا خبر داد.

در این نامه " بدهی‌های مالی فدراسیون ایران به فیلا "، " عدم همکاری با فدراسیون جهانی کشتی و کمیته بین‌المللی المپیک " و " فعالیت‌های غیرقانونی فدراسیون کشتی ایران " دلایل حذف میرروشن و جوادی از لیست کاندیداهای حضور در مجمع انتخابات هیات رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا عنوان شده است.

انتخابات یادشده فروردین جاری در هند برگزار میشود.