به گزارش افکارنیوز، پس از تساوی صبح امروز گهر برابر تیم ملی نوجوانان، محمد مایلی کهن با حضور در جمع بازیکنان استعفای خود را اعلام کرد.

ظاهرا این استعفا به دلیل مشکلات مادی صورت گرفته است.

وی در جمع بازیکنان گفته که تنها به خاطر مردم درود تا الان مانده است و دیگر نمیتواند ادامه دهد.