به گزارش افکارنیوز؛ باشگاه پیکان تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس و تیم فوتبال این باشگاه نیز در همان سال راه اندازی شد. در سال ۱۳۴۸ و طبق توافق مالکان دو باشگاه همه ستارگان پرسپولیس به جز عزیز اصلی راهی پیکان شدند و پیراهن این تیم را بر تن کردند. هدف عمده از این کار تبلیغ از طریق ستارگان فوتبالی برای محصول کارخانه خودرو سازی ایران یعنی اتومبیل پیکان بود. پیکان با حضور ستارگان پرسپولیس هم قهرمان جام باشگاههای تهران شد و هم جام بین المللی دوستی را بدست آورد. حضور پرسپولیسی ها در پیکان فقط یک سال بطور انجامید و مالک کارخانه ایران ناسیونال بعد از یک سال تیم فوتبالش را با یک اطلاعیه چند خطی منحل کرد.