به گزارشافکارنیوز،صد و شصت و هشتمین جلسه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک صبح امروز با حضور محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

در این جلسه اساسنامه کمیته ملی المپیک با اصلاحات صورت گرفته مورد تصویب اعضا قرار گرفت و قرار است تا ظهر امروز به IOC ارسال شود. وزیر ورزش هم در این جلسه حضور داشت اما وی پیش از پایان جلسه نشست را ترک کرد.