به گزارشافکارنیوز،روز دوشنبه ۲۶ فروردین ماه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال به منظور بررسی پرونده بازی‌های پلی آف و اتفاقات به وجود آمده در این بازی‌ها با حضور نمایندگان تیم‌ها و بازیکنان دعوت شده تشکیل جلسه می‌دهد.

بر این اساس پوریا فیاضی، سامان فانزی، سید محمدرضا حسینی پویا و مصطفی حیدری از تیم سایپا، مجتبی میرزاجانپور، امیرعلی محمدفتحعلی و فرهاد سالافزون از تیم متین ورامین، پیمان اکبری، مرتضی عهدی، فرهاد ظریف، سعید علی اصغری و مجید علی اصغری از تیم پیکان و محمد شریعتی، رضا قرا، حمزه زرینی، منوچهر جواهری و محمد موسوی عراقی از تیم کاله مازندران برای ارائه توضیحات در خصوص مسایل به وجود آمده در بازیهای پلی آف به کمیته انضباطی فرا خوانده شدند.