به گزارشافکارنیوز،در حکم امامی آمده است:

نظر به سوابق مدیریتی جنابعالی و موافقت هیأت رئیسه فدراسیون کشتی بموجب این حکم بعنوان سرپرست سازمان لیگ فدراسیون کشتی منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با بکارگیری نیروهای مومن و متعهد در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

امامی از داوران برجسته کشتی ایران است که سابقه فعالیت در سازمان لیگ کشتی را داشته است.