به گزارش افکارنیوز، دکتر چشمه سری درباره بهبود مصدومیت پولادی عنوان کرد: با توجه به اینکه شرایط کفش در مشکل پیش آمده برای مهرداد پولادی تاثیرگذار بوده است، برای اینکه این مشکل دوباره به وجود نیاید، سفارش کفش ویژه‌ای را از فرانسه داده‌ایم که روی موضع، فشاری وارد نکند.

وی ادامه داد: این کفش کمک میکند که بهبودی بازیکن سریعتر اتفاق افتاده و تمرینات را زودتر شروع کند تا به این ترتیب برای جام حذفی که هنوز تاریخ آن را نمیدانیم، بازیکن در اختیار کادر فنی باشد. البته پولادی برای تهیه کفش، خودش هم با مسعود شجاعی صحبت کرده است.