به گزارش افکارنیوز، امیر قلعه‌نویی پیش از حضور در نشست خبری به همراه چند نفر در حال ورود به سالن کنفرانس بود که نماینده AFC به سرمربی استقلال گفت این افراد نمی‌توانند وارد سالن بشوند زیرا آی دی کارت ندارند.

قلعهنویی هم به این نماینده گفت اگر این نفرات به سالن نیایند من هم در نشست حاضر نخواهم شد و در نهایت پس از کشمکش و بگو مگو قلعهنویی با نماینده AFC همراهان سرمربی استقلال ابتدا وارد سالن کنفرانس میشوند و سپس قلعهنویی در نشست حاضر میشود.