تيم مهرام، مدافع عنوان قهرماني رقابتهاي بسكتبال باشگاههاي غرب آسيا، در ديدار برگشت مرحله نيمهنهايي اين رقابتها، برابر الرياضي لبنان، حريف قدرتمند خود با نتيجه ۸۳ بر ۷۳ تن به شكست داد تا با حذف از اين رقابتها نتواند عنوان قهرماني خود را در غرب آسيا و آسيا تكرار كند.

ایسنا: شاگردان " مهران شاهین‌طبع " که در دیدار دور رفت نیز نتیجه را به حریف لبنانی خود واگذار کرده بودند، در این دیدار با فاصله امتیازی بیشتری نتیجه را به حریف خود واگذار کردند.

مهرام در ديدار دور رفت بازي را با نتيجه ۹۴ بر ۹۰ به حريف خود واگذار كرده بود.