محمد مایلی کهن هم به صف منتقدان بوقچی ها پیوست. او در جدیدترین گفت و گوی خود با ایسنا با اشاره به برخورد فیزیکی این جماعت با علی دایی گفت:« اگر وقتی به همکار ما توهینی می‌شود واکنش نشان دهیم آن اعتراض مهم است اما اینکه وقتی به کس دیگری توهین می‌شود خوشحال می‌شویم و وقتی به خودمان توهین می‌شود واکنش نشان می‌دهیم، این ارزشی ندارد. ما باید در مقابل توهین‌ها و بی‌احترامی‌ها به همکاران‌مان واکنش نشان دهیم. نباید اجازه دهیم قداست‌ها در ورزشگاه‌ها شکسته شود. متاسفانه بعضی‌ها وقتی به مربی، بازیکن یا داوری توهین می‌شود خوشحال می‌شوند اما وقتی این مساله گریبان خودشان را می‌گیرد، ناراحت و عصبی می‌شوند.» مایلی همچنین به دفاع از قلعه نویی پرداخت و گفت:«به هر حال رییس جدید داوران که یکی دو ماه است آمده، گفته هیچ کس حق اظهارنظر ندارد. اما ایشان بیشتر از همه خودش صحبت می‌کند. اگر قرار است کسی صحبتی نکند، خود ایشان اولین نفری است که نباید صحبت کند. اگر شکایتی هم وجود دارد نباید آن را رسانه‌ای کرد و باید آن را به کمیته انضباطی داد و اگر کمیته انضباطی صلاح دانست، آن را مطرح کند. متاسفانه رییس جدید کمیته داوران با اکثر مربیان برخورد کرده و به آنها معترض شده است که فکر می‌کنم بر اساس تجربه‌ام ایشان اشتباه می‌کند. اگر قرار است به حاشیه‌های فوتبال دامن نزنیم، این به همه عوامل فوتبال و بویژه رییس کمیته داوران برمی‌گردد.»