به گزارشافکارنیوز،محمودرضا فاضلی درباره جراحی دژآگه اظهار کرد: دیروز صبح تلفنی با اشکان صحبت کردم. خوشبختانه عملی که روی پای وی انجام شد، موفقیت‌آمیز بوده و خود او از این جراحی راضی است. پزشکان هم شرایط را بعد از جراحی خوب ارزیابی‌ کرده‌اند.

وی افزود: البته اشکان مثل هر فوتبالیست دیگری از آسیب‌دیدگی‌اش ناراحت است. به هر حال این اتفاق افتاده و او هم با این شرایط جدید کنار خواهد آمد.

فاضلی درباره مدت زمان دوری دژآگه از فوتبال گفت: او در دو هفته اول حتی نمیتواند پایش را تکان دهد و تنها باید پای خود را در سطحی بالا قرار دهد. بعد از آن بر اساس آنچه تاکنون مشخص شده، حداقل زمان دوری دژآگه از میادین سه ماه خواهد بود و مطمئنا بازیها را تا پایان فصل از دست خواهد داد.