به گزارشافکارنیوز،دیوید بکام در زمان عقد قرارداد شش ماه با پاری سن ژرمن اعلام کرد: مبلغ قرارداد خود را در امور خیریه صرف خواهد کرد.

به نقل از روزنامه‌ فرانسوی لا پاریسین، دیوید بکام برای صرف قراردادش به امور خیریه، بیمارستان کودکان بیماری‌های خاص در پاریس را انتخاب کرده است تا مبلغ نیم میلیون یورو از قرارداد نجومی خود با پاری سن ژرمن را به آن اهدا کند.

از زمانی که بکام اعلام کرد قرارداد خود را صرف امور خیریه می‌کند، سازمان‌ها و نهادهای دولتی فرانسه با ارسال نامه‌ای به باشگاه متمول فرانسوی خواستار کمک بکام به مراکز آنها شدند.

البته گفته میشود باشگاه پاری سن ژرمن به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات دیوید بکام تصمیم گرفته است تا بخشی از مبلغ قرارداد این بازیکن به امور خیریه اختصاص یابد.