به گزارشافکارنیوز،حسین شیرازی درمورد بحثشکایت باشگاه سپاهان از استقلال به دلیل بازی غیرقانونی فرهاد مجیدی گفت: همان زمانی که قرارداد بسته شد توضیحاتمان را به صورت کامل ارائه کردیم و آن زمان کار به صورت درستی انجام شد.

وی افزود: نمی‌خواهیم این مسائل زیاد رسانه‌ای شود و دائما در مورد آن صحبت کنیم. پیش از این من و دبیر هیئت فوتبال آقای عابدینی به صورت مفصل در این ارتباط مباحثمان را مطرح کردیم اگر کسی شکایتی دارد آن را به سازمان لیگ بفرستد تا مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس هیئت فوتبال تاکید کرد: می توانید به صحبتهایی که در گذشته انجام دادیم مراجعه کنید یادم هست در برنامه ۹۰ در مورد حجت چهارمحالی و دو بازیکن خارجی استقلال ردی و توزی به صورت کامل صحبت کردم. باز هم تکرار میکنم قرارداد مجیدی به صورت قانونی و صحیح بسته شده و هیچ مشکلی وجود ندارد.